ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν κάθε χρήση του δικτυακού τόπου genz-project.eu και του συνόλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ή μέσω του διαδικτυακού τόπου. Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. Η ιστοσελίδα υπόκειται στην αποδοχή σας για την τροποποίηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν, καθώς και όλων των άλλων λειτουργικών κανόνων και διαδικασιών που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτή την Ιστοσελίδα από την κοινοπραξία του έργου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.

Επισκεπτές της ιστοσελίδας

Όπως και οι περισσότεροι φορείς ιστότοπων, ο ιστότοπος Gen-Z, συλλέγει πληροφορίες μη προσωπικής αναγνώρισης του είδους που συνήθως διαθέτουν οι φυλλομετρητές ιστού και οι διακομιστές, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η προτίμηση γλώσσας, ο ιστότοπος αναφοράς και η ημερομηνία και ώρα κάθε αιτήματος των επισκεπτών. Ο σκοπός της συλλογής μη προσωπικών στοιχείων είναι η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο καθώς και για την αναφορά της διάδοσης του έργου.

Συγκέντρωση προσωπικών στοιχείων

Ορισμένοι επισκέπτες στον ιστότοπο επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με τρόπους που απαιτούν από εμάς να συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (φορέας αυτής της ιστοσελίδας) εξαρτώνται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Συγκεκριμένα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στην πλατφόρμα να παρέχουν λεπτομέρειες όπως το Όνομα τους , το email τους , το τηλέφωνο τους, το skype, την ημερομηνία γέννησης τους, τον οργανισμό τους και την χώρα από την οποία είναι. Συγκεντρώνουμε τέτοιες πληροφορίες μόνο για τις ανάγκες του Erasmus + έργου. Η κοινοπραξία του έργου δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από τις περιγραφόμενες κατωτέρω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την σημείωση ότι μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Στατιστικά

Το ΙΝΑΝΕΠ μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και για τη δημοσίευση στοιχείων σχετικά με το έργο. Ωστόσο, το ΙΝΑΝΕΠ δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω.

Συμμορφωση GDPR

Εάν έχετε την υποψία ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο ή υπάρχει παραβίαση των όρων που περιγράφονται παραπάνω, σας συνιστούμε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο projects@ied.eu με το όνομα, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, και τον λόγο για τον οποίο έγινε η παραβίαση του GDPR.