WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

Poniższe zasady i warunki regulują korzystanie z serwisu genz-project.eu oraz wszystkich treści i usług dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem. Właścicielem i operatorem strony internetowej jest Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (""iED""). Warunkiem korzystania z witryny jest zaakceptowanie przez użytkownika wszystkich zasad i warunków tu zawartych oraz wszystkich innych zasad działania, polityk (w tym, bez ograniczeń, Polityki Prywatności Gen-Z) i procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu na tej stronie przez konsorcjum projektu.

Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub rozpoczęciem korzystania z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie zasad i warunków niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i postanowienia niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony ani korzystać z jakichkolwiek usług.

Odwiedzający Stronę Internetową

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, Gen-Z gromadzi dane osobowe, takie jak typ przeglądarki internetowej i serwerów, które są zazwyczaj udostępniane, tj. typ przeglądarki, preferowany język, strona polecająca oraz data i godzina każdego odwiedzającego. Poprzez gromadzenie informacji Gen-Z lepiej zrozumie sposób korzystania z strony internetowej. Pomoże to również w rozpowszechnianiu raportów projektu.

Statystyki

iED może gromadzić statystyki dotyczące zachowań osób odwiedzających stronę internetową oraz rozpowszechniać raporty o projekcie. Jednakże iED nie ujawnia innych informacji identyfikujących użytkownika niż te opisane poniżej.

RODO

Jeśli masz podejrzenia, że Twoje dane osobowe nie są traktowane w odpowiedni sposób lub nastąpiło naruszenie warunków opisanych powyżej, zalecamy wysłanie e-maila na adres projects@ied.eu z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail oraz powodem złożenia skargi na naruszenie RODO.